Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Teks Pildacil Tentang Hikmah Puasa Ramadan

Contoh Teks Pildacil Tentang Hikmah Puasa Ramadan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabiin, semoga sampai kepada kita semua sehingga kita semua mendapat pertolongannya di hari kiamat. Aamiin.
Dewan juri yang saya hormati,hadirin walhadirat yang dimuliakan Allah.
Dalam kesempatan ini ijinkanlah saya membawakan tema” Hikmah Shaum Ramadhan”

Allah memawajibkan umatnya untuk melaksanakan saum ramadhah sesuai dengan firmannya :

‘Audzubillahiminasyaithonirrojim bismillahirrahmanirrahim
Ya ayyuhaladziina aamanuu kutiba ‘alaikummshuyaamu kamaa kutiba ‘alaladziina minqablikum la’allakum tattaquun.

Kewajiban shaum telah Allah wajibkan sejak tahun ke 2 hijriyah, sesuai dengan namanya shaum ramadhan dilakukan tiap hari pada bulan ramadhan. Awal bulan ramadahan dapat diketahui dengan menyempurnakan bulan sya’ban 30 hari. Atau dengan Ru’yah hilal atau hisab.

Shaum berarti menahan(imsyak) sedangkan menurut syara shaum ialah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkanya shaum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Shaum adalah menahan diri dari makanan dan minuman dan menaha hawa nafsu serta hal-hal yang dapat mengurangi pahala shaum.
Menurut kesehatan shaum dapat menjadikan badan kita sehat sesuai dengan sabda Rasul “ bershauamlah maka kamu akan sehat”. Selain baik untuk kesehatan shaum mempunyai beberapa hikmah, diantaranya :

1.Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
2.Meningkatnya penghayatan dan pengamalan agama islam.
3.Meningkatkan kesehatan mental terhadap gangguan kejiwaan.
4.Mendidik dalam pengendalian diri terhadap hal-hal buruk dan keji.
5.Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada faqir miskin.
6.Membiasakan diri memelihara amanah.
7.Melatih kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian.

Demikianlah uraian singkat Contoh Pidato tentang hikmah shaum ramadhan, semoga menjadi ilmu dalam rangka mengisi bulan ramadhan tahun ini. Sebelum berpisah ada pantun yang akan saya sampaikan, kalau ada sumur di lading boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi.

Ditutup dengan doa kafaratulmajlis subhanakallohumma wabihamdika astagfiruka waatubu ilaih. Hadanallah waiyyakum ajma’in billahi taufik walhidayah.

Posting Komentar untuk "Contoh Teks Pildacil Tentang Hikmah Puasa Ramadan"